המלצה של נריה שרעבי אבא של שרה

Home/מכתבי תודה/המלצה של נריה שרעבי אבא של שרה

המלצה של נריה שרעבי אבא של שרה

בע"ה יום ג' ה' אלול תש"פ 2020.8.25
לכבוד צומת מדיקל
שלום רב
ברצוני להודות לכם, יצחק ושלמה, על המכשיר הנהדר שאתם משווקים – מכשיר האירפופר POPPER EAR ,
ומכיון שסבורני שיש בפרסום הדברים להלן הצלת רבים מניתוחים, פיניתי מזמני כדי לפרט את ענייני
לפרוטרוט באופן כרונולוגי לפי כל הניירת הרפואית שנמצאת תחת ידי בהקשר לבתי שרה שכיום היא בת
.10
בתאריך 15.8.4 היינו אצל רופאת א.א.ג במעייני הישועה – ד"ר פרטוש, והיא הפנתה אותנו לחזור אליה עם
בדיקות שמיעה עדכניות בגלל רושם ירידה בשמיעה בעקבות נוזלים באוזניים.
בתאריך 15.8.17 הבדיקה הראתה שישנה ירידה בשמיעה.
בתאריך 15.8.31 ד"ר פרטוש המליצה לעשות ניתוח כפתורים.
בתאריך 15.9.8 ד"ר פרטוש גילתה שבאוזן שמאל אין צורך בניתוח כפתורים בגלל שנפתח "נקב יבש קטן"
מסיבה עלומה )אולי בגלל פציעה חיצונית ואולי בגלל התפרצות דלקת(.
בתאריך 16.12.13 בדיקת שמיעה הראתה שיש באוזן שמאל ליקוי הולכתי "קל עד בינוני".
בתאריך 17.3.20 בדיקת שמיעה הראתה שיש באוזן שמאל ירידה הולכתית "קלה" בשמיעה.
בתאריך 19.1.16 רופא א.א.ג מסויים אבחן "משמאל נקב אחורי קטן, יתכן רטרקציה אחורית עמוקה"
והמליץ לנסות לעשות "תרגילי פמפום" )ואמר שיתכן שנצטרך ניתוח טימפנופלסטיקה, היינו ניתוח יותר
מורכב מניתוח כפתורים שהוא דרך חלל האוזן מבחוץ, כי טימפנופלסטיקה מתבצע על ידי חיתוך מאחורי
האוזן(.
בתאריך 19.1.23 בדיקת שמיעה הראתה שיש באוזן שמאל ירידה מסויימת )לא כתוב בדיוק כמה(.
בתאריך 19.11.7 בדיקת שמיעה הראתה שיש באוזן שמאל "ירידת שמיעה הולכתית מזערית עד קלה".
בתאריך 19.11.19 רופאת א.א.ג מסויימת אבחנה באוזן שמאל "רטרקציה קשה אחורית עם נקב, גדלים על
קיר התעלה, אפיתל מכסה את האינקוס + סטפס והפרומונטוריום" והיא המליצה לנו על ניתוח
"טימפנופלסטיקה" באוזן שמאל עם גיבוי של פרופסור שאבחן בעצמו את המצב.
אכן, שתחקרתי את הרופאה, היא הודתה בפניי שהיא רוצה לעשות את הניתוח מספק, כי היא משערת
שהירידה בשמיעה הינה בגלל מצב האוזן הנ"ל, ושהמצב יכול להחמיר )אמנם ההיסטוריה מראה שמצב
השמיעה של אוזן שמאל רק משתפר עם הזמן מבלי שום התערבות כל שהיא(. גם העירה שיתכן שהניתוח לא
יטיב עם שמיעת האוזן ויתכן שתהיה ירידה בשמיעה לאחר הניתוח.
בתאריך 19.11.25 ד"ר פרטוש אבחנה "שקיעת תופית" באוזן שמאל )קודם לכן עשינו צילום CT לאוזן שד"ר
פרטוש ראתה גם אותו( והמליצה לנסות את מכשיר האירפופר במשך 4 חודשים ולבוא אליה למעקב )היא
אמרה שאם האירפופר לא יעזור יתכן שנצטרך ניתוח כפתורים באוזן שמאל, אך לא חשבה כלל על ניתוח
טימפנופלסטיקה(.
בתאריך 19.11.28( יום ה'( קניתי מצומת מדיקל את האירפופר )היו מאוד סבלניים בטלפון(, חרף המחיר
היקר, וכבר למחרת בבוקר יצחק בא עד לביתי )אני גר באלעד והוא גר בשוהם( והסביר לי בסבלנות את
מעלות המכשיר ואיך להשתמש בו והמליץ להשתמש במכשיר שלוש פעמים ביום )כבר אז אמרתי לו שאני
מקווה שהמצב ישתפר ואכתוב לו משוב חיובי, ועתה אני מקיים את הבטחתי(, וכך השתדלנו מאוד מאוד
לעשות, חרף הקושי הלא קטן, עם הרבה עקביות ועידוד.
בתאריך 20.5.5 בדיקת השמיעה הראתה ששמיעת שתי האוזניים "בתחום הנורמה". אז שמענו משוב חיובי
גם מהבודקת ציפי רוט )שמעיה אלעד( שמכשיר האירפופר יכול לעזור גם במקרה של שקע ולא רק במקרה
של נוזלים באוזניים )וגם שמענו ממנה משוב חיובי על ד"ר פרטוש(.
בתאריך 20.5.11 פניתי לד"ר פרטוש במייל )בגלל הגבלות הקורונה( עם כל הנתונים והיא חזרה אליי לטלפון
והראתה שביעות רצון והמליצה להמשיך עם האירפופר פעם אחת ביום במשך שלושה חודשים ולבוא אליה
למעקב במרפאה.
בתאריך 20.8.11 בדיקת השמיעה הראתה שוב ששמיעת שתי האוזניים בתחום הנורמה )ולפי הבודקות קרני
שרם וציפי רוט, הפעם השמיעה באוזן שמאל טובה עוד יותר מהבדיקה ב-20.5.5.)
בתאריך 20.8.24 ד"ר פרטוש הראתה שביעות רצון מהנתונים, וממראה עור התוף של אוזן שמאל, והמליצה
להמשיך עם האירפופר פעם ביום )כי עדיין תוצאת בדיקת הטימפנומטריה באוזן שמאל איננה מושלמת
לגמרי, וזה מראה שכנראה יש עדיין משהו קטנטן בעור התוף של אוזן שמאל, ומכיון שזה תמיד טוב לאוורר
את האוזן מבפנים( ולבוא לביקורת בעוד שלושה חודשים.
מכל מקום, מידי צורך מניתוחים יצאנו, ולמעשה, וזה העיקר, שמיעת אוזן שמאל כמו באוזן ימין הינה
בתחום הנורמה.
אמנם ניתן לראות שגם ללא האירפופר חלה עם הזמן התקדמות חיובית בשמיעה באוזן שמאל, אך הנתונים
מראים שהאירפופר היה "המכה בפטיש" והמזרז של שיפור המצב, בהתאם לכך שרעיון פעולתו לשיפור
המצב הוא מאוד הגיוני.
לא באתי לזלזל ברפואה ולא בשום רופא ח"ו, ואני אחרון שארצה לעשות זאת, ולכן העלמתי את שמות אלה
שאני חושב )ויודע( שהמליצו המלצות פחות טובות מד"ר פרטוש, אך צריך לדעת שבכל אדם, חכם ככל
שיהיה, יש נטיות, ולכן יש מקום לחשוד שמא נטיות מסויימות הן אלה שגרמו המלצות של ניתוח
טימפנופלסטיקה כדלהלן:
א( אולי חשש מהטלת אחריות על הרופא המאבחן, באם חלילה המצב יחמיר, הוא זה שגרם להפנות
לניתוח, אף שהוא חשש מאוד מאוד רחוק?
ב( אולי רווח כספי מניתוחים הוא זה שגרם להפנות לניתוח עם הסתמכות על ספק קלוש?
ג( אולי הצלחה של ניתוח נוסף, המטיב עם מוניטין המנתח, ולמרות שהמצב היה משתפר גם ללא
התערבות ניתוח, הוא זה שגרם? )יש מקומות שמפרסמים על אלפי ניתוחים מוצלחים שכבר עשו…(
ד( אולי "מקרה מעניין" )כלשונה של רופאה אחת( הוא זה שגרם, מתוך אולי איזה רצון לפרסם את
הממצאים וההצלחה של ה"מקרה מעניין" באיזה כתב עת רפואי או מקום אחר כדי להיטיב עם
מוניטין המנתח?
תודתי לכם יצחק ושלמה מצומת מדיקל, על עזרתכם לשיפור מצב האוזן והשמיעה של אוזן בתי מבלי
שנצטרך שום התערבות פולשנית.
בהוקרה תודה וברכת הצלחה
נריה שרעבי, אבא של שרה

2020-09-01T08:28:58+03:00 מכתבי תודה|0 Comments
Call Now Button